Cho thuê VPS
Dịch vụ cho thuê VPS

Dịch vụ cho thuê VPS

Ngày: 10/04/13 4571 lượt xem
Hoạt động hoàn toàn như một server riêng với quyền quản trị cao nhất, bảo mật cao.  Tiết kiệm được chi phí đầu tư server ban đầu.Có thể dùng VPS để thiết lập Web Server, Mail Server cũng như các server ứng dụng khác và có thể cài đặt ...