Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Ngày: 26/03/13 7148 lượt xem
Từ khi thành lập đến nay CIC đã được xây dựng và phát triển bền vững trên cơ sở của 3 giá trị cốt lõi cơ bản đã được kiểm nghiệm qua thời gian, đó là Văn hóa CIC, Lãnh đạo CIC và Công nghệ CIC.Về Văn ...