Tổng quan
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Ngày: 25/03/13 12671 lượt xem
CIC tập trung vào việc cung cấp các gói Giải pháp Phần mềm với dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới. Khách hàng chiến lược của chúng tôi tập trung trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: Ngân hàng, Bảo hiểm, Viễn ...