Cơ sở dữ liệu
Thiết kế, xây dựng các ứng dụng và CSDL cho doanh nghiệp

Thiết kế, xây dựng các ứng dụng và CSDL cho doanh nghiệp

Ngày: 14/11/17 2819 lượt xem
GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆUCùng với sự phát triển mạnh mẽ của CNTT, hệ thống Cơ sở Dữ liệu (CSDL) ngày càng trở thành tài sản quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. CSDL ngày nay được xem là thành phần cơ bản nhất ...
Giải pháp nâng cao tính sẵn sàng cho cơ sở dữ liệu Oracle

Giải pháp nâng cao tính sẵn sàng cho cơ sở dữ liệu Oracle

Ngày: 14/11/17 3787 lượt xem
Giới thiệu Oracle Data GuardOracle Data Guard đảm bảo tính sẵn sàng cao, bảo vệ dữ liệu, và khôi phục sau sự cố. Data Guard cung cấp tất cả các dịch vụ khởi tạo, duy trì, quản lý và giám sát một hay nhiều standby database để Oracle database ...
ORACLE BLOCK, ROW MIGRATION, ROW CHAINING

ORACLE BLOCK, ROW MIGRATION, ROW CHAINING

Ngày: 14/11/17 3201 lượt xem
Oracle blockBất kỳ hệ điều hành nào cũng xác định riêng cho mình 1 block, gọi là OS block. OS block size là đơn vị nhỏ nhất cho việc read/write, và nó cũng là thuộc tính của file system. Khi tạo ra 1 Oracle Database, chúng ta sẽ xác ...