Giới thiệu >> Bộ Gene Văn hóa >>

Bộ Gene Văn hóa


   
Làm việc – làm hết sức
Vui chơi – vui hết mình
Khách hàng là Thượng đế
Công ty là Gia đình

Tài sản là con người
Mỹ nhân là nguyên khí
Hiền tài là vàng mười
Thảy cùng chung ý chí

Tri thức nếu sẻ chia
Tri thức nhân gấp bội
Buồn vui nếu sẻ chia
Cuộc sống tươi vô đối

Tuyển người cốt tinh túy
Cầu hiền như cầu mưa
Tiễn người lòng trân trọng
Lưu luyến mấy cho vừa

 
Tin cùng chuyên mục