Sản phẩm cho bệnh viện
Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể (iHOS®)

Phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể (iHOS®)

Ngày: 05/04/13 20434 lượt xem
-  iHOS® được phát triển bởi Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông Trường Giang kết hợp với các chuyên gia tư vấn và bác sỹ y khoa. - iHOS® là một hệ thống quản lý thông tin bệnh viện tổng hợp, gồm nhiều phân ...